Phone: +662.117.4663, +666.1819.8359

ตะกร้าสินค้า

Kanahei

Kanahei : To Do List : NP1923-1

0 review(s)

กระดาษโน้ต To Do List

 

ขนาด 8 * 15 ซม.

 

จำนวน 50 แผ่น

 

ใช้สำหรับจดสิ่งสำคัญในแต่ละวันเพื่อไม่ให้ลืมมม

 

45 ฿

Kanahei : To Do List : NP1923-2

0 review(s)

กระดาษโน้ต To Do List

 

ขนาด 8 * 15 ซม.

 

จำนวน 50 แผ่น

 

ใช้สำหรับจดสิ่งสำคัญในแต่ละวันเพื่อไม่ให้ลืมมม

 

45 ฿

Kanahei : To Do List : NP1923-3

0 review(s)

กระดาษโน้ต To Do List

 

ขนาด 8 * 15 ซม.

 

จำนวน 50 แผ่น

 

ใช้สำหรับจดสิ่งสำคัญในแต่ละวันเพื่อไม่ให้ลืมมม

 

45 ฿

Kanahei : To Do List : NP1923-4

0 review(s)

กระดาษโน้ต To Do List

ขนาด 8 * 15 ซม.

จำนวน 50 แผ่น

ใช้สำหรับจดสิ่งสำคัญในแต่ละวันเพื่อไม่ให้ลืมมม

45 ฿

Kanahei : Memo : NP1928-1

0 review(s)

กระดาษโน้ต Memo (ไม่มีกาว)

ขนาด 8*7.5 cm

จำนวนแผ่น 50 แผ่น

32 ฿

Kanahei : Memo : NP1928-2

0 review(s)

กระดาษโน้ต Memo (ไม่มีกาว)

ขนาด 8*7.5 cm

จำนวนแผ่น 50 แผ่น

32 ฿

Kanahei : Memo : NP1928-3

0 review(s)

กระดาษโน้ต Memo (ไม่มีกาว)

ขนาด 8*7.5 cm

จำนวนแผ่น 50 แผ่น

32 ฿

Kanahei : Memo : NP1928-4

0 review(s)

กระดาษโน้ต Memo (ไม่มีกาว)

ขนาด 8*7.5 cm

จำนวนแผ่น 50 แผ่น

32 ฿

Kanahei : Memo : NP1928-5

0 review(s)

กระดาษโน้ต Memo (ไม่มีกาว)

ขนาด 8*7.5 cm

จำนวนแผ่น 50 แผ่น

32 ฿

Kanahei : Memo : NP1928-6

0 review(s)

กระดาษโน้ต Memo (ไม่มีกาว)

ขนาด 8*7.5 cm

จำนวนแผ่น 50 แผ่น

32 ฿

Kanahei : Memo : NP1928-7

0 review(s)

กระดาษโน้ต Memo (ไม่มีกาว)

ขนาด 8*7.5 cm

จำนวนแผ่น 50 แผ่น

32 ฿

DB1916 : Kanahei : Lazy day

0 review(s)
 • แฟ้มซองพลาสติกใสสองชั้น กันน้ำ
 • ใช้ใส่เอกสาร สมุดโน้ต ขนาด A5
159 ฿

DB1917 : Kanahei : Yum Yum

0 review(s)
 • แฟ้มซองพลาสติกใสสองชั้น กันน้ำ
 • ใช้ใส่เอกสาร สมุดโน้ต ขนาด A5
159 ฿

DB1918 : Kanahei : Dungo Pattern

0 review(s)
 • แฟ้มซองพลาสติกใสสองชั้น กันน้ำ
 • ใช้ใส่เอกสาร สมุดโน้ต ขนาด A5
159 ฿

DB1919 : Kanahei : Karaoke Pattern

0 review(s)
 • แฟ้มซองพลาสติกใสสองชั้น กันน้ำ
 • ใช้ใส่เอกสาร สมุดโน้ต ขนาด A5
159 ฿

Kanahei : L-Shape Folder : LF1901 : Kanahei

0 review(s)

แฟ้มสอด (L-Shape Folder)

ใช้ใส่เอกสาร A4

69 ฿

KANAHEI | NOTEPAD | NP1917 : Flower

0 review(s)
 • สมุดฉีก เล่มหนา ขนาด A6 (10.5 x 14.3cm)
 • ข้างในแต่ละเล่มมี 4 ลายน่ารักๆ รวมทั้งหมด 120 แผ่น

*** ฉีกไปเขียนกันให้สนุกเลยย : D

155 ฿

KANAHEI | NOTEPAD | NP1918 : Moon stars

0 review(s)
 • สมุดฉีก เล่มหนา ขนาด A6 (10.5 x 14.3cm)
 • ข้างในแต่ละเล่มมี 4 ลายน่ารักๆ รวมทั้งหมด 120 แผ่น

*** ฉีกไปเขียนกันให้สนุกเลยย : D

155 ฿

ST1809 : Kanahei : Sunbathing

0 review(s)
 • สติ๊กเกอร์ สำหรับใช้ติดตกแต่ง
 • แผ่นรองหลัง สามารถนำไปใช้เป็นการ์ดได้
45 ฿

ST1810 : Kanahei : Playing Guitar

0 review(s)
 • สติ๊กเกอร์ สำหรับใช้ติดตกแต่ง
 • แผ่นรองหลัง สามารถนำไปใช้เป็นการ์ดได้
45 ฿

ST1811 : Kanahei : sailor

0 review(s)
 • สติ๊กเกอร์ สำหรับใช้ติดตกแต่ง
 • แผ่นรองหลัง สามารถนำไปใช้เป็นการ์ดได้
45 ฿

ST1812 : Kanahei : Popcorn Sharing : Hot pink

0 review(s)
 • สติ๊กเกอร์ สำหรับใช้ติดตกแต่ง
 • แผ่นรองหลัง สามารถนำไปใช้เป็นการ์ดได้
45 ฿

DB1901 : Kanahei : Ukulele

0 review(s)

แฟ้มซองพลาสติกใส กันน้ำ

ใช้ใส่เอกสาร ได้ทั้ง A4 และ F4

233 ฿

DB1902 : Kanahei : Strawberry Cake

0 review(s)

แฟ้มซองพลาสติกใส กันน้ำ

ใช้ใส่เอกสาร ได้ทั้ง A4 และ F4

233 ฿

DB1903 : Kanahei : Crescent moon Pattern

0 review(s)

แฟ้มซองพลาสติกใส กันน้ำ

ใช้ใส่เอกสาร ได้ทั้ง A4 และ F4

233 ฿

DB1904 : Kanahei : Flower Pattern

0 review(s)

แฟ้มซองพลาสติกใส กันน้ำ

ใช้ใส่เอกสาร ได้ทั้ง A4 และ F4

233 ฿

A5 NOTEBOOK : NB1847 : Kanahei : Cheer Leading : Yellow

0 review(s)

สมุดโน้ต A5 Notebook (ขนาด 14.5 x 21 cm)

 

เนื้อในมีให้เลือกทั้งแบบ มีเส้น | ไม่มีเส้น

62 ฿

A5 NOTEBOOK : NB1848 : Kanahei : Left and right : Blue

0 review(s)

สมุดโน้ต A5 Notebook (ขนาด 14.5 x 21 cm)

 

เนื้อในมีให้เลือกทั้งแบบ มีเส้น | ไม่มีเส้น

62 ฿

A5 NOTEBOOK : NB1849 : Kanahei : Mushroom : Pink

0 review(s)

สมุดโน้ต A5 Notebook (ขนาด 14.5 x 21 cm)

 

เนื้อในมีให้เลือกทั้งแบบ มีเส้น | ไม่มีเส้น

62 ฿

A5 NOTEBOOK : NB1850 : Kanahei : Apples : white

0 review(s)

สมุดโน้ต A5 Notebook (ขนาด 14.5 x 21 cm)

 

เนื้อในมีให้เลือกทั้งแบบ มีเส้น | ไม่มีเส้น

62 ฿

ST1702 : Kanahei Motorcycle

0 review(s)
 • สติ๊กเกอร์ สำหรับใช้ติดตกแต่ง
 • แผ่นรองหลัง สามารถนำไปใช้เป็นการ์ดได้
45 ฿

ST1701 : Kanahei Tea Time

0 review(s)
 • สติ๊กเกอร์ สำหรับใช้ติดตกแต่ง
 • แผ่นรองหลัง สามารถนำไปใช้เป็นการ์ดได้
45 ฿

Our Brand